Miasto Rydułtowy

GEOPORTAL
Portal udostępniający szeroką gamę informacji przestrzennych związanych z miastem
eURZĄD
Tu złożysz i zapłacisz deklarację na odpady, złożysz deklaracje podatkowe, zapłacisz swoje podatki i opłaty
PORTAL KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Obsługa budżetu obywatelskiego oraz konsulatacji z mieszkańcami
Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej
Przezroczysty Urząd Miasta Rydułtowy – wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Miastem wraz z modułem GIS

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Designed by Freepik