RYDMAPA - rydułtowski portal informacyjny
GEOPORTAL - mapa miasta
Zgłaszanie uwag i problemów na terenie miasta
Wyszukiwanie firm i instytucji na mapie
Katalog firm i instytucji
Rejestry
Formularze
Dostęp w trybie chronionym
Przezroczysty Urząd Miasta Rydułtowy – wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Miastem wraz z modułem GIS
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
Jestem osobą fizyczną Jestem Przedsiębiorcą